Poetry Slam


Poetry slam är tävlingar i estradpoesi.


Vid våra deltävlingar, som syftar till att ta fram de fyra bästa poeterna i Umeå för att tävla i Poetry Slam SM, är alla som skriver poesi, på vilket språk som helst, välkomna att delta.
Frivilliga ur publiken, tre eller fem personer, bildar jury och ger poäng efter varje framträdande.


Grundregler

Texterna, tiden och framförandet

- Dikterna skall vara originaltexter framförda av poeten själv.
- Framförandet skall ske inom en tidsram av tre minuter. Tidsövertramp ger minuspoäng, 0.5 minuspoäng per hela tio sekunder
- Klockan börjar gå när poeten säger första ordet eller när framträdandet har påbörjats på annat sätt. Även introduktion till dikten räknas in i treminuterstidsramen.
- Texten skall framföras utan rekvisita, musikinstrument eller andra effekter. Brott mot rekvisitaregeln leder till diskvalifikation.

Juryn

- Tre eller fem jurymedlemmar, frivilliga ur publiken, ger poäng för texten och framförandet, poängen räknas ihop direkt efter framförandet
- Juryn bör inte vara vänner eller närmare bekanta till de tävlande poeterna
- Varje jurymedlem kan ge maximalt 10.0 poäng för ett framträdande
- Har juryn fem medlemmar stryks lägsta och högsta poängtalet, resterande tre räknas ihop och detta blir det individuella resultatet för framträdandet
- En jurymedlem kan vara en person eller en grupp

MC

- MC, eller Master of Ceremoni, är den person som agerar confencier under kvällen. Pratar mellan dikterna och presenterar poeterna och tävlingsreglerna för publiken samt meddelar poängen efter varje dikt.
- MC, skall förhålla sig opartisk och får inte kommentera dikterna, poeterna eller poängen.Läs mer om Poetry Slam här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar